Zomervakantie 2021 – 2022
 

Bekijk hier het overzicht van alle data van de zomervakantie in 2021 en 2022 in Nederland. Deze worden vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW). De data van de zomervakantie 2021 en daarna gelden voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. De zomervakantie wordt verspreid over 3 regio’s, namelijk Noord,- Midden- en Zuid-Nederland.

Zomervakantie 2021

RegioBeginEinde
Zomervakantie Noord10-7-202122-8-2021
Zomervakantie Midden17-7-202129-8-2021
Zomervakantie Zuid24-7-20215-9-2021

Zomervakantie 2022

RegioBeginEinde
Zomervakantie Noord16-7-202228-8-2022
Zomervakantie Midden9-7-202221-8-2022
Zomervakantie Zuid23-7-20224-9-2022

Opzet zomervakantie in Nederland

Totaal duurt de vakantie in de zomer 6 weken. Dit geldt zowel voor het basis onderwijs als het voorgezet onderwijs. De door de overheid vastgestelde data zijn altijd verplicht.

De overheid tracht met name de zomervakantie te spreiden. Ze doet dit ook om te grote drukte op wegen en vakantiebestemmingen te voorkomen. Mede daarom worden partijen uit het onderwijs, ouders en de reissector betrokken bij het vaststellen van de vakanties. Per regio in Nederland is er een verschillende startweek. Dit zijn echter altijd wel 3 opeenvolgende weken. De start van de zomervakantie kan per jaar en regio verschillen.

De regio’s voor de vakantiespreiding zijn Noord-, Midden-, en Zuid-Nederland. Omdat de eerste regio altijd 2 weken voor de laatste aan de zomervakantie begint, is er altijd een overlap van minimaal 4 weken. Hierdoor zijn er ook voor gezinnen uit verschillende regio’s voldoende mogelijkheden om gezamenlijk op vakantie te gaan.

Voor de regio noord zijn er in 2021 9 schoolweken voor de zomervakantie. Voor de regio midden is dit 10 weken en voor de regio zuid zit er maar liefst 11 weken tussen de meivakantie 2021 en de zomervakantie 2021. Omdat scholen de meivakantie met 1 week mogen uitbreiden, doen ze dat in het zuiden en midden daarom vaker na de verplicht vastgesteld week. Zo wordt de periode tot de zomervakantie iets verkort.

Bekijk ook het complete overzicht van alle schoolvakanties in 2021.

Ontstaan van de zomervakantie

De geschiedenis van een “grote vakantie” voor schoolkinderen gaat terug tot de 17e eeuw. Als echter aan het begin van de 20e eeuw de leerplicht voor kinderen tot 13 jaar wordt ingevoerd, ontstaan er ook wettelijke mogelijkheden tot het geven van verlof. Dit was echter vooral bedoeld om kinderen nog mee te kunnen laten werken tijdens drukke periodes op het boerenbedrijf. Daarom stond dit ook wel bekend als het landbouwverlof.

Alhoewel dit lang werd aangenomen, staat dit zogenaamde landbouwverlof niet aan de basis van de huidige zomervakantie. Redenen zoals bijvoorbeeld het ongemak van warme klaslokalen tijdens de zomer en de behoefte aan een betere verhouding tussen arbeid en rust, speelden een belangrijker rol. Dit ook mede in een een tijd waarbij er steeds meer aandacht ontstond voor de emancipatie van de arbeider. Ook nieuwe pedagogische inzichten pleitten voor een rustperiode voor kinderen in de zomerperiode.

Sinds 2014 is de grote vakantie voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs met 1 week verkort. Vandaar dat de zomervakantie in 2021 nog 6 weken duurt.