Zomervakantie 2022 -2023
Bekijk hier het overzicht van alle data van de zomervakantie in 2022 en 2023 in Nederland. Deze worden vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW). De data van de zomervakantie 2021 en daarna gelden voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. De zomervakantie wordt verspreid over 3 regio’s, namelijk Noord,- Midden- en Zuid-Nederland.

Zomervakantie 2021

RegioBeginEindeWeeknummer
Zomervakantie 2021 Noord10-7-202122-8-202128 t/m 33
Zomervakantie 2021 Midden17-7-202129-8-202129 t/m 34
Zomervakantie 2021 Zuid24-7-20215-9-202130 t/m 35

Zomervakantie 2022

RegioBeginEindeWeeknummer
Zomervakantie 2022 Noord16-7-202228-8-202229 t/m 34
Zomervakantie 2022 Midden9-7-202221-8-202228 t/m 33
Zomervakantie 2022 Zuid23-7-20224-9-202230 t/m 35

Zomervakantie 2023

RegioBeginEindeWeeknummer
Zomervakantie 2023 Noord22-7-20233-9-202330 t/m 35
Zomervakantie 2023 Midden8-7-202320-8-202328 t/m 33
Zomervakantie 2023 Zuid15-7-202327-8-202329 t/m 34

Opzet zomervakantie in Nederland

Totaal duurt de vakantie in de zomer 6 weken. Dit geldt zowel voor het basis onderwijs als het voorgezet onderwijs. De door de overheid vastgestelde data zijn altijd verplicht.

De overheid tracht met name de zomervakantie te spreiden. Ze doet dit ook om te grote drukte op wegen en vakantiebestemmingen te voorkomen. Mede daarom worden partijen uit het onderwijs, ouders en de reissector betrokken bij het vaststellen van de vakanties. Per regio in Nederland is er een verschillende startweek. Dit zijn echter altijd wel 3 opeenvolgende weken. De start van de zomervakantie kan per jaar en regio verschillen.

De regio’s voor de vakantiespreiding zijn Noord-, Midden-, en Zuid-Nederland. Omdat de eerste regio altijd 2 weken voor de laatste aan de zomervakantie begint, is er altijd een overlap van minimaal 4 weken. Hierdoor zijn er ook voor gezinnen uit verschillende regio’s voldoende mogelijkheden om gezamenlijk op vakantie te gaan.

Voor de regio noord zijn er in 2022 10 schoolweken voorafgaand aan de zomervakantie. Voor de regio midden is dit 9 weken en voor de regio zuid zit er maar liefst 11 weken tussen de meivakantie 2022 en de zomervakantie 2022. Omdat scholen de meivakantie met 1 week mogen uitbreiden zou dit ook na na de verplichte week kunnen. Zo wordt de periode tot de zomervakantie iets verkort.

Bekijk ook het complete overzicht van alle schoolvakanties.

Ontstaan van de zomervakantie

De geschiedenis van een “grote vakantie” voor schoolkinderen gaat terug tot de 17e eeuw. Als echter aan het begin van de 20e eeuw de leerplicht voor kinderen tot 13 jaar wordt ingevoerd, ontstaan er ook wettelijke mogelijkheden tot het geven van verlof. Dit was echter vooral bedoeld om kinderen nog mee te kunnen laten werken tijdens drukke periodes op het boerenbedrijf. Daarom stond dit ook wel bekend als het landbouwverlof.

Alhoewel dit lang werd aangenomen, staat dit zogenaamde landbouwverlof niet aan de basis van de huidige zomervakantie. Redenen zoals bijvoorbeeld het ongemak van warme klaslokalen tijdens de zomer en de behoefte aan een betere verhouding tussen arbeid en rust, speelden een belangrijker rol. Dit ook mede in een een tijd waarbij er steeds meer aandacht ontstond voor de emancipatie van de arbeider. Ook nieuwe pedagogische inzichten pleitten voor een rustperiode voor kinderen in de zomerperiode.

Sinds 2014 is de grote vakantie voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs met 1 week verkort. Vandaar dat de zomervakantie in 2022 nog 6 weken duurt.