Meivakantie 2022 – 2023
Wanneer is de meivakantie van de scholen? Hier vind je een overzicht van de data van de meivakantie 2022 en 2023. Deze worden vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW). De data van de meivakantie  gelden voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Noord,- Midden- en Zuid-Nederland. De meivakantie duurt 1 week en is een verplichte datum. Veel scholen breiden echter de meivakantie uit met een 1 extra week voor of na de verplichte week.

Meivakantie 2022

VakantieRegioBeginEindeWeek
Meivakantie 2022Noord30-4-20228-5-202218
Meivakantie 2022Midden30-4-20228-5-202218
Meivakantie 2022Zuid30-4-20228-5-202218
De definitief vastgestelde datum voor de meivakantie van 2022 is verplicht. Scholen mogen hier niet van afwijken. Er is echter wel een adviesdatum als scholen de meivakantie met een week willen uitbreiden. In 2022 geldt 23 april als startdatum van deze extra week. Scholen gaan hier heel verschillend mee om. Controleer daarom ook altijd het vakantierooster van jouw school.

Meivakantie 2023

VakantieRegioBeginEindeWeek
Meivakantie 2023Noord29-4-20237-5-202318
Meivakantie 2023Midden29-4-20237-5-202318
Meivakantie 2023Zuid29-4-20237-5-202318
De definitief vastgestelde datum voor de meivakantie van 2023 is verplicht. Scholen mogen hier niet van afwijken. Er is echter wel een adviesdatum als scholen de meivakantie met een week willen uitbreiden. In 2023 geldt 22 april als startdatum van deze extra week. Scholen gaan hier heel verschillend mee om. Controleer daarom ook altijd het vakantierooster van jouw school.

Opzet meivakantie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW)  stelt 1 week meivakantie verplicht vast. Deze verplichte vakantie valt voor heel Nederland in dezelfde week. De overheid tracht de schoolvakanties zo goed mogelijk over het schooljaar te verdelen. Toch is de schoolperiode voorafgaand aan de verplichte week meivakantie relatief lang. In 2022 is er voor de regio midden en zuid 8 weken school tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie. Voor de regio noord is dit 9 weken. In deze tussenliggende periode periode zijn er echter nog wel extra vrije dagen zoals Pasen en Koningsdag.

De eerstvolgend vakantie is de zomervakantie. Bekijk ook het complete overzicht van alle schoolvakanties per regio.

Ontstaan meivakantie

De meivakantie in zijn huidige vorm kennen we pas sinds 1993. In het begin stond deze vakantie ook wel bekend als de Tulpvakantie. De periode van de paasvakantie tot de zomervakantie vond men toen te lang duren. Dit leidde dan ook tot een versnippering van allerlei vakanties in mei en juni . Ook omdat scholen deze allemaal zelf konden vaststellen.

Vanuit het onderwijs was er dus een sterke behoefte voor een betere spreiding van de vakanties over het schooljaar.  De periode rond Koninginnedag(30 april), Dag van de Arbeid(1 mei) en Bevrijdingsdag(5 mei) was daarom de ideale periode voor deze nieuwe meivakantie.