Voorjaarsvakantie 2022 – 2023
Wanneer is de voorjaarsvakantie?  Bekijk hier het overzicht met de data van de voorjaarsvakantie 2022 en 2023.  Deze zijn  vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW). De data van de voorjaarsvakantie gelden voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Nederland. De voorjaarsvakantie duurt 1 week en valt meestal tussen half februari en begin maart. Deze week voorjaarsvakantie wordt in Nederland verspreid over 2 verschillende weken. Vanwege deze vakantiespreiding over de  regio’s Noord-, Midden- en Zuid-Nederland overlapt de voorjaarsvakantie altijd in 2 van de 3 regio’s. De voorjaarsvakantie staat ook wel bekend als de carnavalsvakantie of de krokusvakantie.

Voorjaarsvakantie 2022

RegioBeginEinde
Voorjaarsvakantie Noord19-2-202227-2-2022
Voorjaarsvakantie Midden26-2-20226-3-2022
Voorjaarsvakantie Zuid26-2-20226-3-2022
De data voor de voorjaarsvakantie 2022 zijn adviesdata. Daarom mogen scholen hier van afwijken. De voorjaarsvakantie voor de regio zuid overlapt ook in 2022 met het carnaval. De scholen in het zuiden zullen dan ook meestal de adviesdatum aanhouden. Het carnaval in 2022 begint op zondag 27 februari.

Voorjaarsvakantie 2023

RegioBeginEinde
Voorjaarsvakantie Noord25-2-20235-3-2023
Voorjaarsvakantie Midden25-2-20235-3-2023
Voorjaarsvakantie Zuid18-2-202326-2-2023
De data voor de voorjaarsvakantie 2023 zijn adviesdata. Daarom mogen scholen hier van afwijken. De voorjaarsvakantie voor de regio zuid overlapt ook in 2023 met het carnaval. De scholen in het zuiden zullen dan ook meestal de adviesdatum aanhouden. Het carnaval in 2023 begint op zondag 19 februari.

Toelichting voorjaarsvakantie

De voorjaarvakantie is een niet-verplichte vakantie voor scholen. Scholen kunnen hier eventueel van afwijken. Dit moet echter altijd wel met de medezeggenschapsraad worden afgestemd. In het verleden werd er, in de delen van het land met een sterke carnavalstraditie, vaker afgeweken van de de adviesdatum. Tegenwoordig stemt de overheid de adviesdata voor de regio zuid beter af op de periode van het carnaval.

De overheid verdeelt de vakanties zo goed mogelijk over het schooljaar. Daarom is er meestal ongeveer 7 weken school voor het begin van de voorjaarsvakantie. De vakantie voor de voorjaarsvakantie is de kerstvakantie. In 2022 is er voorafgaand aan de voorjaarsvakantie midden en zuid is er 7 weken school. Voor de voorjaarsvakantie 2022 noord is dit slechts 6 weken.

De eerstvolgende vakantie na de voorjaarsvakantie is de meivakantie. Bekijk ook alle andere schoolvakanties in 2021

Ontstaan voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie in zijn huidige vorm is ontstaan in de jaren 70. In het katholieke zuiden van het land is men het carnaval na de 2e wereldoorlog steeds uitbundiger gaan vieren. Ook de scholen bleven de maandag en dinsdag voor Aswoensdag gesloten. Daarom staat de voorjaarsvakantie in het zuiden bekend als de carnavalsvakantie.

In de rest van het land ontstond er ook de behoefte voor een korte vrije periode tussen kerst en de paasvakantie. Zeker als Pasen na half april viel, was dit een erg lange periode om te overbruggen. Ook hier kregen de scholen 1 of 2 dagen extra vrij. In de niet katholieke delen van het land werd deze vakantie als snel bekend als de krokusvakantie. Waar deze naam vandaan komt is niet helemaal duidelijk. Ook niet omdat er hartje winter meestal nog geen krokus viel te bekennen.

Door de opkomst van de winterport in de jaren 70 wordt de de voorjaarvakantie uitgebreid naar 1 week. Voor die tijd verlengden ouders op beperkte schaal de voorjaarsvakantie steeds vaker om een weekje op wintersport te kunnen. Som gebeurde dit met toestemming van de school. Maar vaak ook niet. Je kunt dus stellen dat dit verzuimprobleem “praktisch” werd opgelost door het verruimen van het aantal vakantiedagen. Echter de belangrijkste reden voor de invoer van een voorjaarvakantie van 1 week was de behoefte voor een betere vakantiespreiding over het schooljaar.