Privacyverklaring

Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

Home » Privacyverklaring

Schoolvakantie-kalender.nl neemt de privacy van onze bezoekers uitermate serieus. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze verwerking is in overeenstemming aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:

IMMB Online
https://schoolvakantie-kalender.nl/
Hollandiahof 51
3119ZD Schiedam
info@schoolvakantie-kalender.nl
KVK 52583430

Persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres

Doel, bewaartermijn en grondslag verwerking persoonsgegevens

Met betrekking tot de aanvragen via het contactformulier vraagt IMMB Online om naam en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te kunnen reageren op jouw vraag of verzoek. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 jaar bewaard.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schoolvakantie-kalender.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

IMMB Online neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IMMB Online)tussen zit.

Cookies

Bekijk onze toelichting hoe wij omgaan cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door IMMB Online en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schoolvakantie-kalender.nl.We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

IMMB Online wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IMMB Online neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schoolvakantie-kalender.nl

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28 april 2021 en kan op ieder moment gewijzigd worden.