Disclaimer

Home » Disclaimer

Disclaimer

Home » Disclaimer

De website www.schoolvakantie-kalender.nl is in het beheer van IMMB Online.

IMMB Online heeft bij het samenstellen en ontwikkelen van deze website, en de informatie op de website, grote zorgvuldigheid betracht.

IMMB Online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

De informatie op deze website is slechts informerend van aard. Verder raden we u altijd aan om ook de exacte vakantiedata bij uw school te controleren.

De informatie op deze site kan op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving door IMMB Online worden gewijzigd.

Op deze website kunnen ook links staan die leiden naar websites van derden. IMMB Online is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van deze links of de informatie die het volgen van deze links oplevert. Deze links dienen enkel tot het bieden van de mogelijkheid om nadere informatie te verkrijgen. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat IMMB Online de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website. Het biedt de gebruiker een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Auteursrecht


De op deze website gebruikte teksten en afbeeldingen genieten auteursrechtelijke bescherming. Dit auteursrecht berust bij IMMB Online. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag niets van deze website worden overgenomen.