Herfstvakantie 2021 – 2022
 

Wanneer is de herfstvakantie van de scholen?  Hier vind je een overzicht van de adviesdata van de herfstvakantie 2021 en 2022. Deze worden vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW). De data van de herfstvakantie gelden voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. De vakantieperiode kent ook een spreiding over de regio’s Noord-, Midden- en Zuid-Nederland. De herfstvakantie duurt 1 week en valt in de maand oktober.

Herfstvakantie 2021

RegioBeginEinde
Herfstvakantie Noord16-10-202124-10-2021
Herfstvakantie Midden16-10-202124-10-2021
Herfstvakantie Zuid23-10-202131-10-2021

Herfstvakantie 2022

RegioBeginEinde
Herfstvakantie Noord15-10-202223-10-2022
Herfstvakantie Midden22-10-202230-10-2022
Herfstvakantie Zuid22-10-202230-10-2022

Toelichting herfstvakantie

De datum van de herfstvakantie 2021 is de definitief vastgestelde adviesdatum. Scholen mogen in principe dus afwijken. Dit kan echter uitsluitend in overleg met de medezeggenschapsraad van de school. De overheid stelt de vakantieperiodes per 3 of 4 schooljaren definitief vast. De definitief vastgestelde data lopen nu nog tot en met het schooljaar 2021-2022. De vakanties daarna zijn voorlopige data. De data  herfstvakantie van 2022 zijn dan ook voorlopige adviesdata. Onder normale omstandigheden zullen de voorlopige adviesdata van de herfstvakantie ook de definitieve adviesdata worden.

De herfstvakantie is de eerste vakantie in het nieuwe schooljaar. De overheid tracht de vakanties zo gelijkmatig over het jaar te spreiden. Daarom is de herfstvakantie ca. 8 weken na de zomervakantie. De herfstvakantie in 2021 in de regio noord begint 8 weken na de zomervakantie van 2021. Voor de regio midden en zuid zit er 7 weken school tussen beide vakanties. De eerstvolgende vakantie na  de herfstvakantie is de kerstvakantie. Ook hier gaan ca. 8 tot 9 weken school aan vooraf.

Bekijk ook het complete overzicht van alle schoolvakanties in 2021.

Ontstaan van de herfstvakantie

We staan er nu niet meer zo bij stil. Maar er was ook een tijd dat de herfstvakantie nog niet bestond. Beperkte vormen van vakanties voor scholen stammen al wel uit de 17e eeuw. Aan het begin van de 20e eeuw werd de leerplicht ingevoerd voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Ook kregen kinderen maximaal 6 weken vrij. Het was gebruikelijk dat kinderen meehielpen tijdens de drukke periodes op het boerenbedrijf. Het verlof was dan ook mede bedoeld om te voorkomen dat er een te groot schoolverzuim zou ontstaan. Daarom stond dit  ook bekend als het landbouwverlof. Zonder dit verlof zouden de economisch gevolgen te groot zijn voor de bevolking. Ten slotte waren veel gezinnen in Nederland afhankelijk van de agrarische sector.

De herfstvakantie is dus ontstaan vanuit dit landbouwverlof.  Deze viel namelijk samen met de periode waarin kinderen in oktober meehielpen met het oogsten van aardappelen.