Herfstvakantie 2021 – 2022
Wanneer is de herfstvakantie van de scholen?  Hier vind je een overzicht van de adviesdata van de herfstvakantie 2021 en 2022. Deze worden vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW). De data van de herfstvakantie gelden voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. De vakantieperiode kent ook een spreiding over de regio’s Noord-, Midden- en Zuid-Nederland. De herfstvakantie duurt 1 week en valt in de maand oktober.

Herfstvakantie 2021

VakantieRegioBeginEindeWeeknummer
Herfstvakantie 2021 Noord 16-10-202124-10-202142
Herfstvakantie 2021 Midden 16-10-202124-10-202142
Herfstvakantie 2021 Zuid 23-10-202131-10-202143

Herfstvakantie 2022

VakantieRegioBeginEindeWeeknummer
Herfstvakantie 2022 Noord 15-10-202223-10-202242
Herfstvakantie 2022 Midden 22-10-202230-10-202243
Herfstvakantie 2022 Zuid 22-10-202230-10-202243

Toelichting herfstvakantie

De datum van de herfstvakantie 2021 is de definitief vastgestelde adviesdatum. Scholen mogen in principe dus van dit advies afwijken. Dit kan echter uitsluitend in overleg met de medezeggenschapsraad van de school. De overheid stelt de vakantieperiodes per 3 of 4 schooljaren definitief vast. De definitief vastgestelde adviesdata lopen nu tot en met het schooljaar 2024-2025. De vakanties daarna zijn voorlopige data. De data  herfstvakantie van 2021 en 2022 zijn dus de definitieve adviesdata.

De herfstvakantie is de eerste vakantie in het nieuwe schooljaar. De overheid tracht de vakanties zo gelijkmatig over het jaar te spreiden. Daarom is de herfstvakantie ca. 8 weken na de zomervakantie. De herfstvakantie in 2021 in de regio noord begint 8 weken na de zomervakantie. Voor de regio midden en zuid zit er 7 weken school tussen beide vakanties. De eerstvolgende vakantie na  de herfstvakantie is de kerstvakantie. Ook hier gaan ca. 8 tot 9 weken school aan vooraf.

Bekijk ook het complete overzicht van alle schoolvakanties.

Ontstaan van de herfstvakantie

We staan er nu niet meer zo bij stil. Maar er was ook een tijd dat de herfstvakantie nog niet bestond. Beperkte vormen van vakanties voor scholen stammen al wel uit de 17e eeuw. Aan het begin van de 20e eeuw werd de leerplicht ingevoerd voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Ook kregen kinderen maximaal 6 weken vrij. Het was gebruikelijk dat kinderen meehielpen tijdens de drukke periodes op het boerenbedrijf. Het verlof was dan ook mede bedoeld om te voorkomen dat er een te groot schoolverzuim zou ontstaan. Daarom stond dit  ook bekend als het landbouwverlof. Zonder dit verlof zouden de economisch gevolgen te groot zijn voor de bevolking. Ten slotte waren veel gezinnen in Nederland afhankelijk van de agrarische sector.

De herfstvakantie is dus ontstaan vanuit dit landbouwverlof.  Deze viel namelijk samen met de periode waarin kinderen in oktober meehielpen met het oogsten van aardappelen.