Schoolvakanties 2022

Home

Wanneer zijn de schoolvakanties van 2022?

Ontdek hier snel hoe de schoolvakanties in 2022 vallen. Alle data per regio, schooljaar en schoolvakantie zoals vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap! De vakantiedata gelden voor de scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Nederland. Voor een goede vakantiespreiding is Nederland opgedeeld in de regio’s noord, midden en zuid.

Schoolvakanties 2022 Nederland

VakantieRegioBeginEindeWeek
Voorjaarsvakantie 2022Noord19-2-202227-2-20228
Voorjaarsvakantie 2022Midden/Zuid26-2-20226-3-20229
Meivakantie 2022 *Alle regio’s30-4-20228-5-202218
Zomervakantie 2022 *Noord16-7-202228-8-202229 t/m 34
Zomervakantie 2022 *Midden9-7-202221-8-202228 t/m 33
Zomervakantie 2022 *Zuid23-7-20224-9-202230 t/m 35
Bouwvak 2022 **Noord1-8-202219-8-202231 t/m 33
Bouwvak 2022 **Midden25-7-202212-8-202230 t/m 32
Bouwvak 2022 **Zuid8-8-202226-8-202232 t/m 34
Herfstvakantie 2022Noord15-10-202223-10-202242
Herfstvakantie 2022Midden/Zuid22-10-202230-10-202243
Kerstvakantie 2022 * Alle regio’s24-12-20228-1-202352 t/m 1
* Verplichte data. Overige schoolvakanties in 2022 zijn adviesdata van het ministerie van OCW. Daarom mogen scholen hier in principe van afwijken. Verder mogen scholen de meivakantie met 1 week uitbreiden.
** Sinds enkele jaren wordt de bouwvak niet meer centraal geregeld. Bovenstaande data zijn dan ook adviesdata.

Bekijk ook de data per vakantie en jaar :

Opzet schoolvakanties Nederland

De schoolvakanties worden in Nederland vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De kerst-, mei- en zomervakantie zijn verplicht vastgestelde  data. Voor de herfst- en voorjaarsvakantie gelden alleen adviesdata. Daarom kunnen scholen daar wel van afwijken. Maar dit moet dan wel in goed overleg met de medezeggenschapsraad. Ook is iedere school verplicht de schoolvakanties en andere vrije dagen aan het begin van het schooljaar te publiceren.

De data van de schoolvakanties gelden uitsluitend voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. Alle andere soorten onderwijs zijn hier niet aan gebonden. Toch stemmen deze andere scholen vaak hun eigen schoolvakanties hier wel op af.

De overheid tracht de schoolvakanties zo gelijkmatig over het jaar te verdelen. Daarom zit er gemiddeld een kleine 2 maanden tussen iedere schoolvakantie. Ook overlegt de overheid bij het vaststellen van de vakantieperiodes met diverse betrokken organisaties. Denk hierbij aan partijen uit het onderwijs, de reissector en ouders.

Veel gestelde vragen over de schoolvakanties

Het schooljaar eindigt officieel op:
vrijdag 15 juli 2022 in de regio Noord-Nederland,
vrijdag 8 juli 2022 in de regio Midden-Nederland en
vrijdag 22 juli 2022 in de regio Zuid-Nederland.

Het schooljaar begint officieel op:
maandag 29 augustus 2022 in de regio Noord-Nederland,
maandag 22 augustus 2022 in de regio Midden-Nederland en
maandag 5 september-2022 in de regio Zuid-Nederland.

Dit zijn de herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie en de zomervakantie.